6-7 Δεκεμβρίου 2019

Hellenic Diaspora Medical Forum

Μια πρωτοβουλία του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Εκπαίδευσης, που έχει ως σκοπό τη συνεργασία των Καθηγητών του Τμήματος με επιφανείς Καθηγητές της Ευρώπης και των ΗΠΑ, ώστε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο ερευνητικής, εκπαιδευτικής, διοικητικής και επαγγελματικής δραστηριότητας που θα αναβαθμίσει τη λειτουργία του Τμήματος.

6-7 Δεκεμβρίου 2019

Ξενοδοχείο Hyatt, Θεσσαλονίκη


Θεματικές Ενότητες

Eκπαίδευση και κινητικότητα φοιτητών και ακαδημαϊκού προσωπικού

Έρευνα

Διασύνδεση της φαρμακοβιομηχανίας με την ακαδημαϊκή έρευνα και εκπαίδευση

Το Hellenic Diaspora Medical Forum διοργανώνεται από το Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ. με σκοπό την από κοινού συνεργασία των Καθηγητών του Τμήματος με επιφανείς Καθηγητές της Ευρώπης και των Η.Π.Α. που έχουν αναγορευθεί επίτιμοι διδάκτορες. Στόχοι της πρωτοβουλίας αυτής αποτελούν:

  • Η άμεση επικοινωνία και συνεργασία του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ με αντίστοιχα Τμήματα της αλλοδαπής όπου εργάζονται τα επίτιμα στελέχη του
  • Η ερευνητική συνεργασία σε διάφορα επίπεδα με συνέργειες, δημιουργία ομάδων, spin-off εταιρειών και λοιπών πρωτοβουλιών
  • Η ανταλλαγή απόψεων και εφαρμογή εκπαιδευτικών, κλινικών και διοικητικών προγραμμάτων
  • Η διευκόλυνση και χορήγηση υποτροφιών, fellowships και κάθε είδους επισκέψεων αμφίδρομα
  • Η συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και κλινικών προγραμμάτων
  • Η προαγωγή της κινητικότητας των φοιτητών, Καθηγητών και λοιπού προσωπικού
  • Η ευρύτερη επικοινωνία μεταξύ Πανεπιστημίου και αγοράς εργασίας στον ελληνικού χώρο και στο εξωτερικό

Προσκεκλημένοι Ομιλητές


Υπό την Αιγίδα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Υπουργείο Υγείας
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Υπουργείο Εξωτερικών, Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού
Χορηγός Επικοινωνίας ΕΡΤ

Scroll to Top