Ο ιστότοπος diaspora.med.auth.gr χρησιμοποιεί cookies για στατιστικούς λόγους, ώστε να είναι δυνατή η μέτριση της δημοφιλίας των σελίδων του. Ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης του διακομιστή (browser), ώστε είτε να  προειδοποιείται ο επισκέπτης για τη χρήση cookies, είτε να μην επιτρέπεται η αποδοχή της χρήσης cookies. Η διεύθυνση ΙΡ του χρήστη καθορίζεται από τον πάροχο της σύνδεσης μέσω της οποίας ο χρήστης / επισκέπτης αποκτά πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στον ιστότοπο diaspora.med.auth.gr. Η διεύθυνση ΙΡ κρατείται για τεχνικούς λόγους (παρακολούθηση επισκεψιμότητας) καθώς και για αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται της ασφάλειας των συστημάτων των σελίδων (server, data base, δικτύου κτλ).

Ο ιστότοπος diaspora.med.auth.gr ακολουθεί την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Scroll to Top