09:00 – 09:30

Προσφώνηση Οργανωτικής Επιτροπής / Address of the Organizing Committee
Ίδρυση και σκοπός του AMF / Foundation of AMF

Κυριάκος Αναστασιάδης / Kyriakos Anastasiadis
Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ
Head, School of Medicine Aristotle University of Thessaloniki

Ιωάννης Χρυσουλάκης / Ioannis Chrysoulakis
Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, Υπουργείο Εξωτερικών
Secretary General for Greeks Abroad and Public Diplomacy, Ministry of Foreign Affairs

Στέφανος Τριαρίδης / Stefanos Triaridis
Αναπλ. Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ
Deputy Head, School of Medicine Aristotle University of Thessaloniki

Γεώργιος Τσουλφάς / Georgios Tsoulfas
Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ, Υπεύθυνος HDMF
Professor of Surgery, Aristotle University of Thessaloniki, Director HDMF

Παναγιώτης Μπαμίδης / Panagiotis Bamidis
Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής και Πληροφορικής στην Ιατρική Εκπαίδευση, Πρόεδρος ΕΛΕΒΙΤ
Professor of Medical Physics, Informatics and Medical Education, Aristotle University of Thessaloniki, President ELEVIT

Πολυχρόνης Αντωνίτσης / Polychronis Antonitsis
Αναπλ. Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής
Assoc. Professor of Cardiac Surgery, Aristotle University of Thessaloniki

Αριστείδης Μουστάκας / Aristeidis Moustakas
Καθηγητής Ιατρικής Βιοχημείας και Μικροβιολογίας, Πανεπιστήμιο Ουψάλας, Σουηδία
Professor of Medical Biochemistry and Microbiology, Uppsala University, Sweden

09:30 – 12:30

Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ / Aristotle University of Thessaloniki School of Medicine

Τομείς Τμήματος Ιατρικής – Εξελίξεις στο εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κλινικό έργο /
School of Medicine Sectors – Update on academic, research and clinical activity
Τομέας Χειρουργικής / Sector of Surgery

Συντονιστές / Moderators:

Βασίλειος Παπαδόπουλος / Vasileios Papadopoulos
Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ, Διευθυντής Χειρουργικού Τομέα
Professor of Surgery, Aristotle University of Thessaloniki, Director of Sector of Surgery

Σοφία Τουντούρη / Sofia Tountouri
Δημοσιογράφος / Journalist

Ομιλίες / Lectures:

Εκτύπωση 3D στη Χειρουργική / 3D printing in Surgery
Βασίλειος Τσιούκας / Vasileios Tsioukas
Καθηγητής, Τμήμα Τοπογράφων Αγρονόμων Μηχανικών ΑΠΘ
Professor, School of Rural and Surveying Engineering, Aristotle University of Thessaloniki

Βασίλειος Παπαδόπουλος / Vasileios Papadopoulos
Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ, Διευθυντής Χειρουργικού Τομέα
Professor of Surgery, Aristotle University of Thessaloniki, Director of Sector of Surgery

Το πράσινο της ινδοκυανίνης στη Χειρουργική / Indocyanine Green in Surgery
Ιωάννης Μαντζώρος / Ioannis Mantzoros
Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ
Assoc. Professor of Surgery, Aristotle University of Thessaloniki

Η Ρομποτική στη Χειρουργική / Robotics in Surgery
Αλέξανδρος Γιακουστίδης / Alexandros Giakoustidis
Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Α΄ Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ.
Clinical Fellow, First Department of Surgery, Aristotle University of Thessaloniki

Η Ρομποτική στη Γυναικολογία / Robotics in Gynecology
Γρηγόριος Γκριμπίζης / Grigorios Gribizis
Καθηγητής Γυναικολογίας Μαιευτικής ΑΠΘ
Professor of Gynecology, Aristotle University of Thessaloniki

Η Ρομποτική στην Ορθοπαιδική / Robotics in Orthopedics
Ευστάθιος Κενανίδης / Efstathios Kenanidis
Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Γ΄ Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ
Clinical Fellow, Third Department of Orthopedics, Aristotle University of Thessaloniki


Τομέας Ακτινολογίας, Ανατομίας, Παθολογικής Ανατομικής και Τεχνολογιών / Radiology, Anatomy, Pathology and Technology Sector

Θέμα / Topic: Νεότερα δεδομένα στη κατανόηση, διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου / Novel developments in cancer understanding, diagnosis and management


Συντονιστής / Moderator:

Παναγιώτης Πρασόπουλος / Panagiotis Prasopoulos
Καθηγητής Ακτινολογίας, Πρόεδρος Τομέα Ακτινολογίας, Ανατομίας, Παθολογικής Ανατομικής και Τεχνολογιών
Professor of Radiology, Aristotle University of Thessaloniki Director of Radiology, Anatomy, Pathology and Technology Sector


Ομιλίες / Lectures:

Η Ιατροδικαστική στην κατανόηση του καρκίνου / The role of Forenscic Medicine in cancer understanding
Λήδα Κοβάτση / Lida Kovatsi
Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας ΑΠΘ
Assoc. Professor of Forensic Medicine and Toxicology, Aristotle University of Thessaloniki

Διαγνωστικές μέθοδοι στη Παθολογική Ανατομική για την εξατομικευμένη αντιμετώπιση των ασθενών με καρκίνο / Diagnostic procedures in Pathology for individualized cancer patients care
Βασιλική Κωτούλα / Vasiliki Kotoula
Αναπλ. Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής ΑΠΘ
Assoc. Professor of Pathology, Aristotle University of Thessaloniki

Τεχνητή νοημοσύνη και καρκίνος / Artificial Intelligence and cancer
Αντώνιος Αλετράς / Antonios Aletras
Καθηγήτής Βιοϊατρικής και Απεικονιστικών Τεχνολογιών ΑΠΘ
Professor of Biomedical and Imaging Technologies, Aristotle University of Thessaloniki

Η συμβολή της Ανατομίας στον προσδιορισμό «ανατομικών ζωνών ασφαλείας» στη χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου / The role of Anatomy in defining “anatomical safety zones” in cancer management
Γεώργιος Παρασκευάς / Georgios Paraskevas
Καθηγητής Περιγραφικής Ανατομικής ΑΠΘ
Professor of Anatomy, Aristotle University of Thessaloniki

Νεότερες διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές της Πυρηνικής Ιατρικής στον καρκίνο / Modern Nuclear Medicine diagnostic and therapeutic techniques in cancer
Γεώργιος Άρσος / Georgios Arsos
Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής ΑΠΘ
Professor of Nuclear Medicine, Aristotle University of Thessaloniki

Καινοτόμες θεραπευτικές τεχνικές Ακτινοθεραπείας και Επεμβατικής Ακτινολογίας σε ασθενείς με καρκίνο / Innovative therapeutic Radiotherapy and Interventional Radiology techniques in cancer patients
Αδάμ Χατζηδάκης / Adam Chatzidakis
Καθηγητής Ακτινολογίας ΑΠΘ
Professor of Radiology, Aristotle University of Thessaloniki

Βελτίωση ποιότητας ζωής ασθενών με καρκίνο μέσω νέων τεχνολογιών / Patient quality of life improvement by using contemporary technologies
Παναγιώτης Μπαμίδης / Panagiotis Bamidis
Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής και Πληροφορικής στην Ιατρική Εκπαίδευση
Professor of Medical Physics, Informatics and Medical Education, Aristotle University of Thessaloniki


Κοινή Συνεδρία «Προκλήσεις και Λειτουργία του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ κατά την Πανδημία της COVID-19» Joint Session “Challenges and function of the School of Medicine during COVID-19 pandemic”

Συντονιστές / Moderators:

Αντώνιος Γούλας / Antonios Goulas
Καθηγητής Φαρμακολογίας, Πρόεδρος Τομέα Φυσιολογίας, Φαρμακολογίας, Βιολογικών Επιστημών και Προληπτικής Ιατρικής
Professor of Pharmacology, Aristotle University of Thessaloniki, Director of Physiology, Pharmacology, Biological Sciences and Preventive Medicine Sector

Παντελής Ζεμπεκάκης / Pantelis Zembekakis
Καθηγητής Παθολογίας, Πρόεδρος Τομέα Παθολογίας
Professor of Internal Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Director of Sector of Internal Medicine

Ιωάννης Νηματούδης / Ioannis Nimatoudis
Καθηγητής Ψυχιατρικής, Πρόεδρος Τομέα Νευροεπιστημών και Αισθητηρίων Οργάνων
Professor of Psychiatry, Aristotle University of Thessaloniki, Director of Sector of Neurosciences and Sensory Organs


Τομέας Φυσιολογίας, Φαρμακολογίας, Βιολογικών Επιστημών και Προληπτικής Ιατρικής / Physiology, Pharmacology, Biological Sciences and Preventive Medicine Sector

Ομιλίες / Lectures:

Ιός και πανδημία / Virus and pandemic
Γεωργία Γκιούλα / Georgia Gkioula
Aναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής Μικροβιολογίας ΑΠΘ
Assoc. Professor of Medical Microbiology, Aristotle University of Thessaloniki

Εμβόλια και αντισώματα κατά του SARS-COV2 / Vaccines and antibodies against SARS-COV2
Γεώργιος Παπαζήσης / Georgios Papazisis
Aναπλ. Καθηγητής Κλινικής Φαρμακολογίας ΑΠΘ
Assoc. Professor of Clinical Pharmacology , Aristotle University of Thessaloniki

Το Μικροβιολογικό Εργαστήριο ΑΧΕΠΑ στη μάχη κατά της πανδημίας / Fighting the pandemic: The role of AHEPA Microbiology Laboratory
Λεμονιά Σκούρα / Lemonia Skoura
Aνaπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής Βιοπαθολογίας – Μικροβιολογίας ΑΠΘ
Assoc. Professor of Medical Microbiology, Aristotle University of Thessaloniki

Ιατρική Εκπαίδευση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας μέσα στην Πανδημία: ο ρόλος των φοιτητών Ιατρικής Medical Education in Primary Care during the pandemic: The role of medical students
Εμμανουήλ Σμυρνάκης / Emmanouel Smyrnakis
Aναπλ. Καθηγητής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας – Ιατρικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ
Assoc. Professor of Primary Healthcare, Aristotle University of Thessaloniki


Τομέας Παθολογίας / Sector of Internal Medicine

Θέμα / Topic: Η λειτουργία των Κλινικών του Παθολογικού Τομέα στην περίοδο της πανδημίας COVID-19 και μετά
Role of the Departments of the Sector of Internal Medicine during and after the pandemic


Ομιλίες / Lectures:

Εισαγωγή περί της πανδημίας COVID-19 / Introduction into COVID-19 pandemic
Συμεών Μεταλλίδης / Symeon Metallidis
Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμωξιολογίας ΑΠΘ
Assoc. Professor of Internal Medicine – Infectious Disease, Aristotle University of Thessaloniki

Διδακτικό-ερευνητικό-κλινικό έργο μιας Παθολογικής Κλινικής στην περίοδο της πανδημίας / The educational, research and clinical activity of an Internal Medicine Department during the pandemic
Μιχάλης Δούμας / Michalis Doumas
Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ
Assoc. Professor of Internal Medicine – Infectious Disease, Aristotle University of Thessaloniki

Διδακτικό-ερευνητικό-κλινικό έργο μιας Πνευμονολογικής Κλινικής στην περίοδο της πανδημίας / The educational, research and clinical activity of a Respiratory Medicine Department during the pandemic
Αικατερίνη Μανίκα / Aikaterini Manika
Αναπλ. Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΑΠΘ
Assoc. Professor of Respiratory Medicine , Aristotle University of Thessaloniki

Διδακτικό-ερευνητικό-κλινικό έργο μιας Καρδιολογικής Κλινικής στην περίοδο της πανδημίας / The educational, research and clinical activity of a Cardiology Department during the pandemic
Γιώργος Γιαννακούλας / Georgios Giannakoulas
Αναπλ. Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ
Assoc. Professor of Cardiology , Aristotle University of Thessaloniki


Τομέας Νευροεπιστημών και Αισθητηρίων Οργάνων / Sector of Neurosciences and Sensory Organs

Θέμα / Topic: Κλινικές Νευροεπιστήμες στην εποχή της πανδημίας: προκλήσεις και λύσεις / Clinical neuroscience during the pandemic era: challenges and solutions


Ομιλίες / Lectures:

Βασίλης Κιμισκίδης / Vasilis Kimisidis
Καθηγητής Νευρολογίας ΑΠΘ
Professor of Neurology, Aristotle University of Thessaloniki

Χρήστος Τσονίδης / Christos Tsonidis
Καθηγητής Νευροχειρουργικής ΑΠΘ
Professor of Neurosurgery, Aristotle University of Thessaloniki

Προκλήσεις και ιδιαιτερότητες στην εποχή της πανδημίας – Αισθητήρια Όργανα / Challenges and special issues during the pandemic – Sensory Organs

Αθανασία Πρίντζα / Athanasia Printza
Αναπλ. Καθηγήτρια Ωτορινολαρυγγολογίας ΑΠΘ
Assoc. Professor Otorhinolaryngology, Aristotle University of Thessaloniki

Κωνσταντίνος Μπομπορίδης / Konstantinos Mpomporidis
Αναπλ. Καθηγητής Οφθαλμολογίας ΑΠΘ
Assoc. Professor of Opthalmology, Aristotle University of Thessaloniki

Επιπτώσεις της πανδημίας στην Ψυχιατρική και την Ψυχική Υγεία / Consequences of the pandemic in Psychiatry and mental health

Ιωάννης Διακογιάννης / Ioannis Diakogiannis
Καθηγητής Ψυχιατρικής ΑΠΘ
Professor of Psychiatry, Aristotle University of Thessaloniki

Κωνσταντίνος Φουντουλάκης / Konstantinos Fountoulakis
Καθηγητής Ψυχιατρικής ΑΠΘ
Professor of Psychiatry, Aristotle University of Thessaloniki


Τομέας Υγείας Παιδιού / Child Health Sector

Θέμα / Topic: Καινοτομία και έρευνα στην Φροντίδα Υγείας Παιδιού και Εφήβου. Εξελίξεις στην αντιμετώπιση του παιδιού


Συντονιστής / Moderator:

Εμμανουήλ Ροηλίδης / Emmanouel Roilides
Καθηγητής Παιδιατρικής, Πρόεδρος Τομέα Υγείας Παιδιού
Professor of Pediatrics, Aristotle University of Thessaloniki, Director of Sector of Child Health


Ομιλίες / Lectures:

Από τον οξέως στον χρονίως νοσούντα παιδιατρικό ασθενή / From the acute to chronic pediatric patient
Φώτιος Κυρβασίλης / Fotios Kyrvasilis
Αναπλ. Καθηγητής Παιδιατρικής ΑΠΘ
Professor of Pediatrics, Aristotle University of Thessaloniki

Εφηβεία και παιδίατρος: Μετάβαση στην ενήλικη ζωή / Adolescence and the pediatrician: Transition into adulthood
Ασημίνα Γαλλή / Asimina Galli
Καθηγήτρια Παιδιατρικής ΑΠΘ
Professor of Pediatrics, Aristotle University of Thessaloniki

Έρευνα για αποτελεσματικότερη θεραπεία στα νεογνά και παιδιά / Research for more effective treatment in neonates and children
Εμμανουήλ Ροηλίδης / Emmanouel Roilides
Καθηγητής Παιδιατρικής, Πρόεδρος Τομέα Υγείας Παιδιού
Professor of Pediatrics, Aristotle University of Thessaloniki, Director of Sector of Child Health

12:30 – 13:30

Joint Session: Hellenic Medical Students International Committee (HelMSIC) /
Scientific Association of Greek Medical Students (EEFIE)

Συντονιστές / Moderators:

Γεώργιος Τσουλφάς / Georgios Tsoulfas
Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ, Υπεύθυνος HDMF
Professor of Surgery, Aristotle University of Thessaloniki, Director HDMF

Πολυχρόνης Αντωνίτσης / Polychronis Antonitsis
Αναπλ. Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής
Assoc. Professor of Cardiac Surgery, Aristotle University of Thessaloniki

HelMSIC: Be More Than a Medical Student
Λήδα Σουμάκη / Lida Soumaki
Αθανάσιος Καζάκος / Athanasios Kazakos
Μαρία Τζίνα / Maria Tzina

Κοινωνικό, εθελοντικό και εκπαιδευτικό έργο της ΕΕΦΙΕ / The social, voluntary and educational role of the SSHMS
Γεωργία Πολυχρονίδου / Georgia Polychronidou

Επιστημονικο Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας / Annual Congress of the Scientific Society of Hellenic Medical Students
Αρίσταρχος Αλμπέρης / Aristarchos Almperis

12:30 13:30

Παράλληλο Πρόγραμμα / Parallel sessions

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΕΛΕΒΙΤ) – Συνεδρία 1: Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και υπηρεσίες υγείας (Διαδικτυακά) /
9th Panhellenic Congress of the Hellenic Society of Biomedical Technology (ELEVIT) – Session 1: Biomedical equipment and healthcare services (Online)

Συντονιστές / Moderators:

Γιώργος Ματσόπουλος / Giorgos Matsopoulos
Καθηγητής ΕΜΠ / Professor, National Technical University of Athens

Χρήστος Μανόπουλος / Christos Manopoulos
ΕΜΠ / National Technical University of Athens

13:30 – 14:30

Ειδική Μονάδα Βιοϊατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (E.M.BI.E.E.) /
Special Unit for Biomedical Research and Innovation (S.U.B.R.E.)

Συντονιστές / Moderators:

Κυριάκος Αναστασιάδης / Kyriakos Anastasiadis
Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ
Head, School of Medicine Aristotle University of Thessaloniki

Αστέριος Καραγιάννης / Asterios Karagiannis
Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ
Professor Emeritus, School of Medicine Aristotle University of Thessaloniki


Ομιλίες / Lectures:

Η Μονάδα Κλινικής Έρευνας / Clinical Research Unit
Δημήτριος Κούβελας / Dimitrios Kouvelas
Καθηγητής Κλινικής Φαρμακολογίας ΑΠΘ
Professor of Clinical Pharmacology, Aristotle University of Thessaloniki

Η Μονάδα Βασικής και Μεταφραστικής Έρευνας / Basic and Translational Research Unit
Εμμανουήλ Ροηλίδης / Emmanouel Roilides
Καθηγητής Παιδιατρικής, Πρόεδρος Τομέα Υγείας Παιδιού
Professor of Pediatrics, Aristotle University of Thessaloniki, Director of Sector of Child Health

Η Μονάδα Ιατρικής Ακριβείας / Precision Medicine Unit
Νικόλαος Γρηγοριάδης / Nikolaos Grigoriadis
Καθηγητής Νευρολογίας ΑΠΘ
Professor of Neurology, Aristotle University of Thessaloniki

Η Μονάδα Εκπαίδευσης / Educational Unit
Παναγιώτης Μπαμίδης / Panagiotis Bamidis
Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής και Πληροφορικής στην Ιατρική Εκπαίδευση
Professor of Medical Physics, Informatics and Medical Education, Aristotle University of Thessaloniki

Ο ρόλος του Επιστημονικού Συμβουλίου / Scientific Council of SUBRE
Απόστολος Παπαλόης / Apostolos Papalois
Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΕΕΜΒΙΕ
Head of the Scientific Council of SUBRE


Σχολιαστές / Commentators:

Γεώργιος Παπαζήσης / Georgios Papazisis
Aναπλ. Καθηγητής Κλινικής Φαρμακολογίας ΑΠΘ
Assoc. Professor of Clinical Pharmacology , Aristotle University of Thessaloniki

Γεώργιος Γερμανίδης / Georgios Germanidis
Αναπλ. Καθηγητής Γαστρεντερολογίας ΑΠΘ
Assoc. Professor of Gastroenterology, Aristotle University of Thessaloniki

Μιχάλης Αϊβαλιώτης / Michalis Aivaliotis
Αναπλ. Καθηγητής Βιοχημείας ΑΠΘ
Assoc. Professor of Biochemistry, Aristotle University of Thessaloniki

Κυριακή Μπακιρτζή / Kyriaki Bakirtzi
Συντονίστρια Ακαδημαίκών Προγραμμάτων, Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας
Academic Programmes Coordinator, Panhellenic Union of Pharmaceutical Industries

13:30 14:30

Παράλληλο Πρόγραμμα / Parallel sessions

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΕΛΕΒΙΤ) – Συνεδρία 2: Τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης και Διαδικτύου των Πραγμάτων στην υγεία I (Διαδικτυακά) \
9th Panhellenic Congress of the Hellenic Society of Biomedical Technology (ELEVIT) – Session 2: AI and IoT Technologies in health I (Online)

Συντονιστές / Moderators:

Γιάννης Κομπατσιάρης / Ioannis Kompatsiaris
ΕΚΕΤΑ / Centre of Research and Technology Hellas

Ιωάννα Χουβαρδά / Ioanna Chouvarda
Αναπλ. Καθηγήτρια ΑΠΘ / Assoc Prof. Aristotle University of Thessaloniki

14:30 – 15:30

Αγγλόγλωσσο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών / English Medical Curriculum

Συντονιστές / Moderators:

Κυριάκος Αναστασιάδης / Kyriakos Anastasiadis
Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ
Head, School of Medicine Aristotle University of Thessaloniki

Νικόλαος Φόρογλου / Nikolaos Foroglou
Καθηγητής Νευροχειρουργικής ΑΠΘ
Professor of Neurosurgery, Aristotle University of Thessaloniki


Ομιλίες / Lectures:

Χαιρετισμός / Address (to be confirmed)
Νίκη Κεραμέως / Niki Kerameos
Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων
Minister of Education and Religious Affairs

Υποστηρικτικές δράσεις ΓΓ Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας / Joint actions of the Secreatary General for Greeks Abroad and Public Diplomacy
Ιωάννης Χρυσουλάκης / Ioannis Chrysoulakis
Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας
Secretary General for Greeks Abroad and Public Diplomacy

Προοπτική κοινών προγραμμάτων ιατρικής εκπαίδευσης ΗΠΑ-Ελλάδας / Prospect for joint educational activities between USA and Greece
Παναγιώτης Μανώλας / Panagiotis Manolas
Πρόεδρος Ελληνικής Ιατρικής Κοινότητας Νέας Υόρκης
President, Hellenic Medical Society of New York

Δυνατότητες υποστήριξης του Βρετανικού Συμβουλίου / The role of the British Council
Μαρία Τσάκαλη / Maria Tsakali
Διευθύντρια Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Βρετανικού Συμβουλίου, Βρετανικό Προξενείο Θεσσαλονίκης
Head Education British Council, UK Consul in Thessaloniki

Προσέλκυση φοιτητών από Κίνα / Student recruitment from China
Tian Lei
Ακόλουθος Πρεσβείας Λαϊκής Δημοκρατίας Κίνας / Attaché Embassy of the People’s Republic of China

Πιστοποίηση του Προγράμματος / Accreditation of the curriculum
Αριστείδης Μουστάκας / Aristeidis Moustakas
Καθηγητής Ιατρικής Βιοχημείας και Μικροβιολογίας, Πανεπιστήμιο Ουψάλας, Σουηδία
Professor of Medical Biochemistry and Microbiology, Uppsala University, Sweden


Σχολιαστές / Commentators:

Δημήτριος Κωβαίος / Dimitrios Koveos
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων ΑΠΘ
Vice Rector for Academic & Students Affairs, Aristotle University of Thessaloniki

Στέφανος Τριαρίδης / Stefanos Triaridis
Αναπλ. Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ
Deputy Head, School of Medicine Aristotle University of Thessaloniki

Βασίλειος Βασιλικός / Vasileios Vassilikos
Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ
Professor of Cardiology, Aristotle University of Thessaloniki

Ελένη Αργυριάδου / Eleni Argiriadou
Αναπλ. Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας ΑΠΘ
Assoc. Professor of Anaesthesiology, Aristotle University of Thessaloniki

Στέλλα Κοκκόλη / Stella Kokollis
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνο-Αμερικανικών Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Συλλόγων Αμερικής
President of the Feseration of Hellenic American Educators and Cultural Associations of America

Φοιτητές Αγγλόγλωσσου Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών / Medical Students Testimonials

14:30 15:30

Παράλληλο Πρόγραμμα / Parallel sessions

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΕΛΕΒΙΤ) – Συνεδρία 3: Τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης και Διαδικτύου των Πραγμάτων στην υγεία II (Διαδικτυακά) \
9th Panhellenic Congress of the Hellenic Society of Biomedical Technology (ELEVIT) – Session 3: AI and IoT Technologies in health II (Online)

Συντονιστές / Moderators:

Παύλος Σαράφης / Pavlos Sarafis
Μέλος ΔΣ ΕΛΕΒΙΤ / Council member, Hellenic Society of Biomedical Technology

Ελευθερία Βελλίδου / Eleftheria Vellidou
ΕΜΠ / National Technical University of Athens

15:30 – 17:00

Hellenic Diaspora Medical Forum – Present Role and Future Perspectives

Moderators:

Georgios Tsoulfas
Professor of Surgery, Aristotle University of Thessaloniki, Director HDMF

Ioannis Chrysoulakis
Secretary General for Greeks Abroad and Public Diplomacy


Participants:

Elizabeth K. Lee
USA Consul General in Thessaloniki

Konstantinos Drosatos
Associate Professor of the Metabolic Biology, Temple University, USA

Panagiotis Giannoudis
Professor of Trauma and Orthopedic Surgery, Leeds School of Medicine, United Kingdom

Anna Greka
Associate Professor of Kidney Disease, Harvard Medical School, USA

Mimis Cohen
Professor of Plastic Surgery, University of Illinois, USA

Aristeidis Moustakas
Professor of Medical Biochemistry and Microbiology, Uppsala University, Sweden

Christos Papadelis
Director of Research Center, Cook Children’s Hospital, Fort Worth, USA

Vasilios Papalois
Professor of Transplantation Surgery, Imperial College London, United Kingdom

Dimitrios Stefanidis
Professor of Surgery, Indiana Medical School, USA

Nikos Stergiopoulos
Professor of Cardiovascular Technology, EPFL Medical School, Switzerland

Andreas Tzakis
Professor of Surgery, Cleveland Clinic, USA

Demetrios Vavvas
Associate Professor of Opthalmology, Harvard Medical School, USA

George Velmahos
Professor of Surgery, Harvard Medical School, USA


Commentators:

Kyriakos Anastasiadis
Head, School of Medicine Aristotle University of Thessaloniki

Harm Peters
President of the Association of Medical Schools in Europe, Professor of Medical Education and Nephrology, Charité School of Medicine, Berlin

Asterios Karagiannis
Professor Emeritus, Aristotle University of Thessaloniki

Eleftherios Tsiridis
Professor of Orthopedics, Aristotle University of Thessaloniki

15:30 16:45

Παράλληλο Πρόγραμμα / Parallel sessions

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΕΛΕΒΙΤ) – Τράπεζα 1: Εφαρμογές αναγεννητικής Ιατρικής στην Κλινική Πράξη (Διαδικτυακά) \
9th Panhellenic Congress of the Hellenic Society of Biomedical Technology (ELEVIT) – Panel 1: Applications of regenerative medicine in clinical practice (Online)

Συντονιστές / Moderators:

Γεώργιος Κολλιάκος / George Kolliakos
Καθηγητής ΑΠΘ / Professor, Aristotle University of Thessaloniki

Μαρία Παπαιωάννου / Maria Papaioannou
Επίκ. Καθηγήτρια ΑΠΘ / Assist. Professor, Aristotle University of Thessaloniki


Εισηγητές / Speakers

Κοκκώνα Κουζή – Κολιάκου / Kokkona Kouzi – Koliakou
Μαρία Παπαιωάννου / Maria Papaioannou
Τρύφων Τότλης / Tryfon Totlis
Γεώργιος Γερόπουλος / Georgios Geropoulos

16:45 18:00

Παράλληλο Πρόγραμμα / Parallel sessions

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΕΛΕΒΙΤ) – Τράπεζα 2: Έξυπνα Νοσοκομεία: η προσέγγιση του έργου IntelTriage για την έξυπνη διαχείριση περιστατικών στο τμήμα επειγόντων περιστατικών (Διαδικτυακά) \
9th Panhellenic Congress of the Hellenic Society of Biomedical Technology (ELEVIT) – Panel 2: Smart Hospitals: the IntelTriage Project’s approach to smart management of cases in emergency care department (Online)

Συντονιστές / Moderators:

Παναγιώτης Μπαμίδης / Panagiotis Bamidis
Καθηγητής ΑΠΘ / Professor, Aristotle University of Thessaloniki

Αντώνης Μπίλλης / Antonis Billis
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής ΑΠΘ / Postodoctoral Research Associate, Aristotle University of Thessaloniki

Ευάγγελος Λογαράς / Evangelos Logaras
Ερευνητικός συνεργάτης ΑΠΘ / Research Associate, Aristotle University of Thessaloniki


Εισηγητές / Speakers

17:00 – 18:00

Κοινή Συνεδρία HDMF και Συλλόγων Ελλήνων της Διασποράς /
Joint Session: HDMF – Hellenic Diaspora Groups

Συντονιστές / Moderators:

Georgios Tsoulfas
Professor of Surgery, Aristotle University of Thessaloniki, Director HDMF

Ioannis Chrysoulakis
Secretary General for Greeks Abroad and Public Diplomacy


Participants:

Andreas Kyriakou
Greek Doctors Society in North Rhine-Westfalia

Spyros Mezitis
Federation of Medical Societies of North America

Christina Remediakis
Vice President, CapGemini Financial Services

Fanos Pytiris
Governor Europe AHEPA


Commentators:

Andreas Giannakoudakis
Vice Rector for Administrative Affairs, Aristotle University of Thessaloniki

Nikolaos Nitsas
President, Medical Association of Thessaloniki

Konstantinos Varsamis
Governor AHEPA Hellas

Hellenic Diaspora Groups members

18:00 – 21:00

Facing the pandemic – Focus on Well-Βeing

Moderators:

Kyriakos Anastasiadis
Head, School of Medicine, Aristotle University of Thessaloniki

Elias Mossialos
Professor of Health Policy, London School of Economics


Participants:

Address
Hans Kluge
Regional Director, World Health Organization

Address
Stella Kyriakides (TBC)
European Commissioner for Health and Food Safety

The origin of COVID-19 and what to expect for the future.
Marion Koopmans
Professor of Virology and Public Health. Head, Erasmuc MC Department of Viroscience

Address
Albert Bourla
CEΟ Pfizer Inc.

Monoclonal antibodies for the treatment of COVID-19
Christos Kyratsous
Vice President, Regeneron Pharmaceuticals Inc.

The role of the American College of Surgeons in Global Surgical Education: challenges and opportunities
Patricia Turrner
Director, Division of Member Services, American College of Surgeons

Address
Zoi Rapti
Deputy Minister of Health

Address
Marios Themistokleous
Secretary for Primary Care, Ministry of Health

Human Centred Cities fighting pandemics
Marie Yerogianni
Senior Expert Innovating Cities, European Commission DG Research and Innovation


Commentators:


Apostolos Tzitzikostas
Governor of the region of Central Macedonia

Theodoros Dardavesis
Dean, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki

Zoao Brenda
WHO Office Athens

Pavlos Theodorakis
WHO Regional Office for Europe

Sotirios Tsiodras (TBC)
Professor of Infectious Disease, National and Kapodistrian University of Athens

Κonstantinos Fountoulakis
Professor of Psychiatry, Aristotle University of Thessaloniki

Michael Chourdakis
Associate Professor of Medical Nutrition, Aristotle University of Thessaloniki

Panagiotis Bamidis
Professor of Medical Physics, Informatics and Medical Education, Aristotle University of Thessaloniki

21:00 – 21:30

Τελετή Έναρξης / Opening Ceremony

Κυριάκος Αναστασιάδης / Kyriakos Anastasiadis
Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ
Head, School of Medicine Aristotle University of Thessaloniki

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος / His Eminence, Ecumenical Patriarch Bartholomeus

Σταύρος Καλαφάτης / Stavros Kalafatis
Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης
Deputy Minister of Interior, Macedonia and Thrace

Απόστολος Τζιτζικώστας / Apostolos Tzitzikostas
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
Governor of the region of Central Macedonia

Ιωάννης Χρυσουλάκης / Ioannis Chrysoulakis
Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας
Secretary General for Greeks Abroad and Public Diplomacy

Αποστόλης Δημητρόπουλος / Apostolis Dimitropoulos
Γενικός Γραμματέας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Secretary General of Higher Education, Ministry of Education and Religious Affairs

Θεόδωρος Δαρδαβέσης / Theodoros Dardavesis
Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ
Dean, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki

Αθανάσιος Εξαδάκτυλος / Athanasios Exadaktylo
Πρόεδρος Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου
President, Panhellenic Medical Association

Νικόλαος Παπαϊωάννου / Nikolaos Papaioannou
Πρύτανης ΑΠΘ
Rector, Aristotle University of Thessaloniki

21:30

Μουσική Εκδήλωση  / Musical Event

Επιμέλεια: Γιώργος Κωνσταντινίδης, Πρόεδρος Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης

09:00 – 13:00

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΕΛΕΒΙΤ) – Κεντρική Συνεδρία \
9th Panhellenic Congress of the Hellenic Society of Biomedical Technology (ELEVIT) – Main Session

Συντονιστές / Moderators:

Address
Χρίστος Δήμας / Christos Dimas
Υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας
Deputy Minister for Research and Innovation


Section 1 – Panel: Biomedical and Clinical Engineering in Greece (during the pandemic)

Συντονιστές / Moderators:

Aris Dermitzakis
Secretary, Hellenic Society of Biomedical Technology

Thomas Apostolou
Head of Physiotherapy Dept, Hellenic International University and Hellenic Society of Biomedical Technology

Εισηγητές / Speakers


Section 2: Research Frontiers in Biomedical Engineering

Συντονιστές / Moderators:

Anestis Kalfas
Professor, Dept of Mechanical Engineering Aristotle University of Thessaloniki and Hellenic Society of Biomedical Technology

Alkinoos Athanasiou
Vice President, Hellenic Society of Biomedical Technology

Keynote speakers:

Multiscale computational modelling for cerebral aneurysms
Yiannis Ventikos
Kennedy Professor of Mechanical Engineering & Head of Department UCL Mechanical Engineering, UCL, UK

Security challenges for Hospitals and Healthcare
George Spanoudakis
Professor of Software Engineering, City University of London, UK


Section 3: Global developments in Clinical Engineering along the pandemic

Moderator:

Nicolas Pallikarakis
Chairman of INBIT, Founders’ Council of GCEA


Keynote speakers:

The WHO actions related to MDs used in Covid -19
Adriana Velazquez Berumen
Group Lead Medical Devices and In-Vitro Diagnostics World Health Organization

The CED activities during the pandemic
Tom Judd
Chairman of CED/IFMBE


Section 4: Establishing Biomedical and Clinical Engineering as a profession

Moderators:

Georgios Karagiannis
Head of Ormylia Research Centre and Hellenic Society of Biomedical Technology

Demetrios-Dionysios Koutsouris
Professor, Head of Biomedical Technology Lab, National Technical University of Athens


Keynote speakers:

The International role of IFMBE in promoting the BME profession
Ratko Magjareviz
President of IFMBE

The European initiatives of EAMBES towards the recognition of BME/CE profession
Leandro Pecchia
President of EAMBES

Focusing on the Clinical Engineering professionals
Yadin David
Acting President of GCEA

Section 5: Awarding ceremony of the Hellenic Society of Biomedical Technology

Moderators:

Panagiotis Bamidis
President, Hellenic Society of Biomedical Technology

Vasiliki Zilidou
Treasurer, Hellenic Society of Biomedical Technology

Hellenic Society of Biomedical Technology Honorary Membership Award
Elias Mossialos

Hellenic Society of Biomedical Technology Recognition Award
Demetrios-Dionysios Koutsouris

13:00 – 14:00

Διασύνδεση με τη Βιομηχανία / Industry Forum

Συντονιστές / Moderators:

Στέφανος Τριαρίδης / Stefanos Triaridis
Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ
Deputy Head, School of Medicine Aristotle University of Thessaloniki

Απόστολος Αθανασιάδης / Apostolos Athanasiadis
Καθηγητής Γυναικολογίας ΑΠΘ
Professor of Gynecology, Aristotle University of Thessaloniki


Ομιλίες / Lectures:

Θεόδωρος Τρύφων / Theodore Tryfon
Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας
President, Panhellenic Union of Pharmaceutical Industries

Κωνσταντίνος Στρατάκης / Konstantinos Stratakis
Διευθύνων Επιστημονικός Σύμβουλος ΕΛΠΕΝ
Chief Scientific Officer & Executive Director of the ELPEN Research Institute

Θεόδωρος Λιακόπουλος / Theodoros Liakopoulos
Διευθύνων Σύμβουλος Johnson & Johnson Hellas
Managing Director, Johnson & Johnson Hellas

Δημήτριος Νίκας / Dimitrios Nikas
Διευθύνων Σύμβουλος Medtronic Hellas
Managing Director, Medtronic Hellas

Nico Gariboldi
Eπικεφαλής Ψηφιακού Κέντρου Τεχνολογίας και Καινοτομίας Pfizer Lead, Pfizer Center for Digital Innovation, Thessaloniki, Greece

Αναστάσιος Τζήκας / Anastasios Tzikas
Πρόεδρος ΔΕΘ – HELEXPO
President HELEXPO

Κωνσταντίνος Καγγελίδης / Konstantinos Kaggelides
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΣΕΠΒΕ
Vice-President SEPVE


Σχολιαστές / Commentators:

Κυριάκος Αναστασιάδης / Kyriakos Anastasiadis
Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ
Head, School of Medicine Aristotle University of Thessaloniki

Φαίη Κοσμοπούλου / Faye Kosmopoulou
Γενική Διεθύντρια Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας
General Director, Panhellenic Union of Pharmaceutical Industries

Κυριακή Μπακιρτζή / Kyriaki Bakirtzi
Συντονίστρια Ακαδημαίκών Προγραμμάτων, Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας
Academic Programmes Coordinator, Panhellenic Union of Pharmaceutical Industries

Κυριάκος Λουφάκης / Kyriakos Loufakis
Πρόεδρος Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας
President, Thessaloniki Innovation Zone

Χάρης Τσοπάνος / Haris Tsopanos
Διευθύνων Σύμβουλος Endofusion
Managing Director Endofusion

Παντελής Αγγελίδης / Pantelis Angelidis
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΣΕΚΕΕ
President HAMAC

14:00 – 17:00

Πολιτική Προστασία – Ασφάλεια / Civil Protection – Safety

Συντονιστές / Moderators:

Ελευθέριος Τσιρίδης / Eleftherios Tsiridis
Καθηγητής Ορθοπαιδικής ΑΠΘ
Professor of Orthopedics, Aristotle University of Thessaloniki

Παναγιώτης Γιαννούδης / Panagiotis Giannoudis
Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Leeds, Ηνωμένο Βασίλειο
Professor of Orthopedics, Leeds School of Medicine, UK


Ομιλίες / Lectures:

Διαχείριση κρίσεων και καταστροφών από ανθρωπιστική ιατρική προοπτική: Εθνική και Ευρωπαϊκή εμπειρία Crisis and Disaster Management from a Humanitarian Medicine perspective: the National and European experience
Εμμανουήλ Πικουλής / Emmanouel Pikoulis
Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ
Professor of Surgery, National and Kapodistrian University of Athens

Major trauma after road traffic accidents in Greece: Can we do better?
Παναγιώτης Γιαννούδης / Panagiotis Giannoudis
Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Leeds, Ηνωμένο Βασίλειο
Professor of Orthopedics, Leeds School of Medicine, UK

Το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης στο ιατρικό προσωπικό / Burnout syndrome in medical professionals
Γεώργιος Γεωργαντής / Georgios Georgantis
Ακαδημαϊκός Υπότροφος Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ
Clinical Fellow, Aristotle University of Thessaloniki School of Medicine

Τεχνολογία και καινοτομία στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών στη θάλασσα / The role of research and innovation in the management of emergency disasters in the sea
Ιωάννης Δαγκίνης / Ioannis Dagkinis
Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Department of Shipping Trade and Transport, University of the Aegean

Η συμβολή των Νευροεπιστημών στην καταγραφή της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε περιβάλλοντα υψηλών απαιτήσεων / The role of Neurosciences in the evaluation of human behavior in high intensity and stress environments
Δημήτριος Παπαχρήστος / Dimitrios Papachristos
Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Department of Shipping Trade and Transport, University of the Aegean

Η ιδιαιτερότητα των νησιωτικών περιοχών στην διαχείρηση των φυσικών καταστροφών / Special challenges in the management of natural disasters in island areas
Ελένη Μαυρουλέα / Eleni Mavroulea
Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Department of Shipping Trade and Transport, University of the Aegean

Η Ιατρική εξέλιξη στην εποχής της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης / Surgical evolution during the 4th Industrial Revolution
Νικήτας Νικητάκος / Nikitas Nikitakos
Καθηγητής, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Professor, Department of Shipping Trade and Transport, University of
the Aegean

Κυβερνοασφάλεια / Cybersecurity
Γεώργιος Σπανουδάκης / Georgios Spanoudakis
Καθηγητής Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο CITY Λονδίνου
Professor of Software Engineering, CITY University of London

Ασφάλεια κατά την οδήγηση και πρόληψη ατυχημάτων / Road safety and trauma prevention
Αναστάσιος Μαρκουΐζος – Ιαβέρης / Anastasios Markouizos – Iaveris
Αυτοκινητιστής / Σύμβουλος ασφαλείας
Motorist / Vehicle Safety Consultant


Σχολιαστές / Commentators:

Χαράλαμπος Φείδας / Haralambos Feidas
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ΑΠΘ
Vice Rector for Finance, Planning and Development, Aristotle University of Thessaloniki

Γεώργιος Βέλμαχος / George Velmahos
Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή Harvard, ΗΠΑ
Professor of Surgery, Harvard Medical School, USA

Απόστολος Καμπαρούδης / Apostolos Kamparoudis
Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ
Professor of Surgery, Aristotle University of Thessaloniki

Ευτέρπη Δεμίρη / Efterpi Demiri
Καθηγήτρια Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ
Professor of Plastic Surgery, Aristotle University of Thessaloniki

Χάρης Θεοφράστου / Charis Theofrastou
Δημοσιογράφος / Motor Journalist

18:00 – 21:00

Research and Innovation

Moderators:

Panagiotis Bamidis
Professor of Medical Physics, Informatics and Medical Education, Aristotle University of Thessaloniki

Nikos Stergiopoulos
Professor of Cardiovascular Technology, EPFL Medical School, Switzerland


Ομιλίες / Lectures:

Importance of science – inspiration from the Nobel Prize
Carl-Henrik Heldin
Professor of Molecular Cell Biology, Chairman of the Nobel Foundation

Facing the Innovation Challenge — for a National Strategy
Joseph Sifakis
Professor of Computer Science, Turing Award 2007

The origin of life
Nikos Kyrpides
Molecular Biologist, Joint Genome Institute, USA

Shaping cancer treatment: Immunotherapy and cancer vaccines
Angelos Stergiou
President, Chief Executive Officer and Director at Sellas Life Sciences Group, Inc

In-Silico trials – from personal life interventional planning to intelligent medical device innovation
Alex Frangi
Diamond Jubilee Chair in Computational Medicine, Royal Academy Chair in Emerging Technologies, United Kingdom

Democratising Medical / Clinical Education
Shafi Ahmed
Professor of Surgery and Associate Dean, Barts Medical School, United Kingdom

Understanding cancer biology feeds the drive for excellence – a personalized account
Aristeidis Moustakas
Professor of Medical Biochemistry and Microbiology, Uppsala University, Sweden


Commentators:

Efstratios Stylianidis
Vice Rector for Research and Education, Aristotle University of Thessaloniki

Trudie Roberts
Professor of Medical Education, University of Leeds, United Kingdom, Fr President of the Association for Medical Education in Europe

Terry Poulton
Emeritus Professor, St George’s University of London, United Kingdom

Dimitris Fotiadis
Professor of Biomedical Engineering, University of Ioannina, Ioannina, Greece

Michalis Koutsilieris
Professor of Physiology, President of Greek Scholarships Foundation

Kyriakos Anastasiadis
Head, School of Medicine Aristotle University of Thessaloniki

09:00 – 12:00

Στρατηγική – Πολιτική Υγείας / Strategy – Health Policy

Συντονιστές / Moderators:

Νικόλαος Παπαϊωάννου / Nikolaos Papaioannou
Πρύτανης ΑΠΘ
Rector, Aristotle University of Thessaloniki

Κυριάκος Αναστασιάδης / Kyriakos Anastasiadis
Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ
Head, School of Medicine Aristotle University of Thessaloniki


Ομιλίες / Lectures:

Προσφώνηση / Address
Μαργαρίτης Σχοινάς / Margaritis Schinas
Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Vice President of the European Commission

Μεταμόσχευση στην Ελλάδα: Μία νέα ελπίδα / Transplantation in Greece: A new hope
Βασίλειος Παπαλόης / Vasilios Papalois
Καθηγητής Χειρουργικής Μεταμοσχεύσεων, Ιατρική Σχολή Imperial College, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
Professor of Transplantation Surgery, Imperial College, London, United Kingdom

Τίτλος Ομιλίας (TBC) / Lecture Title (TBC)
Ηλίας Μόσιαλος / Elias Mossialos
Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, London School of Economics
Professor of Health Policy, London School of Economics

Προσφώνηση / Address
Βασίλειος Καοντοζαμάνης / Vassilios Kontozamanis
Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας
Deputy Minister of Health

Προσφώνηση / Address
Αποστόλης Δημητρόπουλος / Apostolis Dimitropoulos
Γενικός Γραμματέας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Secretary General of Higher Education, Ministry of Education and Religious Affairs

Προσφώνηση / Address
Νικόλαος Παπαϊωάννου / Nikolaos Papaioannou
Πρύτανης ΑΠΘ
Rector, Aristotle University of Thessaloniki

Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ: με βλέμμα στο μέλλον / School of Medicine Aristotle University of Thessaloniki: looking ahead
Κυριάκος Αναστασιάδης / Kyriakos Anastasiadis
Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ
Head, School of Medicine Aristotle University of Thessaloniki

12:00 – 12:30

Ολοκλήρωση Φόρουμ  / AMF Overview


Συνέχεια 9ο Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΕΛΕΒΙΤ)

Παράλληλο Πρόγραμμα (Διαδικτυακά) / Parallel sessions (Online)

12:30 – 14:00

Συνεδρία 4: Ελληνική Εταιρεία Βιοϊατρικής Τεχνολογίας – Τεχνολογίες Ψηφιακής Υγείας και υγείας εν κινήσει Ι (Διαδικτυακά) \
Session 4: Hellenic Society of Biomedical Technology (ELEVIT) – Digital Health and mhealth Technologies I (Online)

Συντονιστές / Moderators:

Ευάγγελος Παρασκευόπουλος / Evangelos Paraskevopoulos
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής ΑΠΘ / Post-doctoral Research Associate, Aristotle University of Thessaloniki

Μάρκος Γ. Τσίπουρας / Markos G. Tsipouras
Αναπλ. Καθηγητής, Παν. Δυτ. Μακεδονίας / Associate Professor, University of Western Macedonia

12:30 – 14:00

Συνεδρία 5: Ελληνική Εταιρεία Βιοϊατρικής Τεχνολογίας – Επεξεργασία Βιοϊατρικών Σημάτων και Εικόνων (Διαδικτυακά) \
Session 5: Hellenic Society of Biomedical Technology (ELEVIT) – Biomedical Signal and Image Processing (Online)

Συντονιστές / Moderators:

Αριστείδης Βραχάτης / Aristeidis Vrahatis
School of Science and Technology, Hellenic Open University

Emil Valchinov
Biomedical Technology Unit, Department of Medical Physics, Medical School, University of Patras

14:00 – 15:00

Συνεδρία 6: Ελληνική Εταιρεία Βιοϊατρικής Τεχνολογίας – Εμβιομηχανική και Βιοϋλικά (Διαδικτυακά) \
Session 6: Hellenic Society of Biomedical Technology (ELEVIT) – Biomechanics and Biomaterials (Online)

Συντονιστές / Moderators:

Ανέστης Κάλφας / Anestis Kalfas
Professor, School of Mechanical Engineering, Aristotle University of Thessaloniki

Εμμανουήλ Παπαναστασίου / Emmanouil Papanastasiou
Επίκ. Καθηγητής /Assist. Professor, Aristotle University of Thessaloniki

14:00 – 16:00

Συνεδρία 7: Ελληνική Εταιρεία Βιοϊατρικής Τεχνολογίας – Βιοπληροφορική (Διαδικτυακά) \
Session 7: Hellenic Society of Biomedical Technology (ELEVIT) – Bioinformatics (Online)

Συντονιστές / Moderators:

Φοίβος Μυλωνάς / Phivos Mylonas
Associate Professor, Department of Informatics, Ionian University

Αδάμ Αδαμόπουλος / Adam Adamopoulos
Professor, School of Medicine, Democritus University of Thrace

15:00 – 16:00

Συνεδρία 8: Ελληνική Εταιρεία Βιοϊατρικής Τεχνολογίας – Άλλα Θέματα Βιοϊατρικής Μηχανικής (Διαδικτυακά) \
Session 8: Hellenic Society of Biomedical Technology (ELEVIT) – Other Biomedical Engineering topics (Online)

Συντονιστές / Moderators:

Αθανάσιος Αναστασίου / Athanasios Anastasiou
Biomedical Engineering Laboratory, National Technical University of Athens

Παναγιώτης Αντωνίου / Panagiotis Antoniou
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής ΑΠΘ / Post-doctoral Research Associate,

16:00 – 17:30

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΕΛΕΒΙΤ) – Τράπεζα 3: Ο ρόλος της αξιολόγησης τεχνολογιών στο χώρο της υγείας για τη ψηφιακή υγεία: εμπόδιο ή διευκόλυνση (Διαδικτυακά) \
9th Panhellenic Congress of the Hellenic Society of Biomedical Technology (ELEVIT) – Panel 3: The role of health technology assessment (HTA) in digital health: barrier or facilitator? (Online)

Συντονιστές / Moderators:

Θεόδωρος Παπαϊωάννου / Theodoros Papaioannou

Πάνος Σταφυλάς / Panos Stafylas

Εισηγητές / Speakers

Γεώργιος Νταφούλας / George Dafoulas
EHTEL Medical Officer, Clinical Research Fellow, University of Thessaly, Larissa, Greece and CitiesNet (Digital Cities of Central Greece)

Kristian Kidholm
Professor of health care innovation at CIMT (Centre for Innovative Medical Technology), Odense University Hospital and the University of Southern Denmark

Στέλλα Σπύρου / Stella Spyrou
CIO in 3rd Regional Health Authority, Thessaloniki, Greece

Πάνος Σταφυλάς / Panos Stafylas
Cardiologist/HTA Consultant, Scientific Director of HealThink, Thessaloniki, Greece, Instructor of Health Economics and HTA, Department of Business Administration, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece

17:30 – 18:00

Ολοκλήρωση 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΕΛΕΒΙΤ) / Closing and Overview of the 9th Panhellenic Congress of the Hellenic Society of Biomedical Technology (ELEVIT)

Scroll to Top